Ontwikkelcentum Ellemare biedt behandeling aan kinderen tot 12 jaar met een ernstige verstandelijke en of meervoudige beperking. Deze kinderen kunnen door hun beperking niet deelnemen aan regulier of speciaal onderwijs. Binnen Ellemare worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling en om de wereld om zich heen te ontdekken. Daarbij word rekening gehouden met het niveau van het kind en zijn of haar mogelijkheden. Het ontwikkelcentum bied een gestructureerde, veilige en stimulerende omgeving waarin de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Binnen het ontwikkelcentrum krijgen de kinderen behandeling op maat.