De Christophoor is een katholieke school voor Daltononderwijs. Kinderen op onze school zijn, vanuit de daltonvisie, samen met de leerkracht verantwoordelijk voor hun leerproces. De kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst zien wij als een belangrijke en hele mooie taak!

Vol passie staat ons team dagelijks klaar om te kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. We kijken daarbij zo goed mogelijk naar wat ieder kind nodig heeft en willen zo veel mogelijk aansluiten bij ieders talenten.

Naast de reguliere vakken als taal en rekenen, hechten wij grote waarde aan de persoonsontwikkeling van de kinderen. 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, ict-vaardigheden, zelfregulering en sociale vaardigheden zijn belangrijke competenties en zijn derhalve in ons curriculum opgenomen.

We vinden het belangrijk om regelmatig met ouders en kinderen samen feest te vieren en stil te staan bij de diepere betekenis van alledaagse dingen. Wij zijn een katholieke school en willen de katholieke achtergronden en tradities aan onze kinderen meegeven. Tevens vinden wij het belangrijk dat we de specifieke culturele kennis en achtergrond die de kinderen zelf meebrengen, gebruiken in de klas. We streven ernaar kinderen te begeleiden in het ontwikkelen van een eigen identiteit. Graag willen we met ouders en kinderen een steentje bijdragen aan het sterk maken van onze prachtige multiculturele samenleving!Voor meer informatie over onze school verwijzen we u naar onze website.

Uiteraard bent u altijd welkom om eens een kijkje te nemen in onze prachtige school!