EEN BREDE HORIZON VOOR IEDER KIND

Wij zijn een wereld waar ieder kind de aandacht krijgt die het verdient. Een wereld waarin veiligheid en respect heel gewoon zijn. We zijn een wereld waar iedereen met elkaar samenwerkt. Een wereld waar kinderen opgroeien tot wereldburgers, die vertrouwen hebben in zichzelf en in de toekomst. Wij zijn de Wereld op Zuid!

WORDEN WIE JE BENT

Naar de Wereld op Zuid ga je om te groeien. Ieder kind krijgt er de kans om zichzelf te ontdekken. In de Wereld op Zuid kun je worden wie je bent. Vijf organisaties, één wereldteam en één wereldprogramma. Allemaal onder één dak, voor kinderen en hun ouders. Als je kunt opgroeien in zo’n wereld, is het leven de moeite waard.

SAMEN MET Z’N ALLEN

Wie wonen er in de Wereld op Zuid? De basisscholen Toermalijn en Christophoor, Peuterschool Toermalijntje 2, Kinder Service Hotels en Pameijer. Iedereen werkt met elkaar samen. Aan hetzelfde programma. Met dezelfde instelling. Volgens dezelfde vijf kernwaarden; Groei, Kwaliteit, Veiligheid, Verbondenheid en Zelfstandigheid. Samen onder één dak.

DE WERELD VAN ZUIDWIJK

Woningscorporatie Vestia is initiatiefnemer van de Wereld op Zuid. Zij hebben gezorgd voor de ontwikkeling en realisatie. Vestia verhuurt niet alleen huizen, voor de mensen die in deze huizen wonen, moet het ook fijn zijn in de wijk. Daar horen goede scholen bij.
De Wereld op Zuid is er voor de kinderen en ouders van Zuidwijk. Maar ook voor de andere bewoners. Een aantal gemeenschappelijke ruimtes, zoals de sportzalen en het kooklokaal, kun je huren. Op die manier heeft iedereen in Zuidwijk er wat aan. De Wereld op Zuid is een mooi voorbeeld van wat Vestia bedoelt met goed voor je wijk zorgen. Je zou bijna zeggen een schoolvoorbeeld. Het is een complete wereld, waar kinderen niet alleen komen om feiten te leren, maar ook om te leren spelen, te leren sporten, te leren eten en te leren overleggen. Het is een wereld voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar van 's ochtends 7 uur tot 's avonds 7 uur. Het is een wereld waar iedereen uit de wijk welkom is.

Het is de wereld van Zuidwijk!

Deel deze pagina

Like ons op Facebook

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries