logo pamijerVisie

Als rode draad door de organisatie loopt de visie van Pameijer op de positie van mensen met een beperking in de samenleving. Als gevolg van een stoornis of beperking hebben deze mensen een kwetsbare positie in de samenleving. Zij hebben daarom recht op ondersteuning om een situatie te bereiken waarin zij als volwaardig persoon – in en met de samenleving – leven zo dat:

  • zij zelf de regie over hun leven hebben
  • hun persoonlijk netwerk actief bij hun leven betrokken is
  • en zij de kwaliteit van hun bestaan zo optimaal mogelijk ervaren.

Pameijer betrekt de samenleving bij het realiseren van de ondersteuning van cliënten en groepen cliënten. We bieden de samenleving ook onze inzet bij het beantwoorden van sociale vraagstukken waarin onze expertise een meerwaarde heeft.

Missie

Pameijer is een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt in het bereiken van een zo optimaal mogelijk kwaliteit van bestaan. Zij wil dit nadrukkelijk doen in en met de samenleving. Dit betekent dat de organisatie zich niet alleen richt op de mensen met een beperking en hun netwerk, maar ook op de samenleving waarvan cliënten, hun netwerk en Pameijer een onderdeel zijn. Pameijer draagt bij aan een samenleving waar iedereen ertoe doet en recht heeft op volwaardig burgerschap en respect.

Deel deze pagina

Like ons op Facebook

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries