logo toermalijnDe Toermalijn heeft twee vestigingen in Rotterdam-Zuidwijk: een vestiging aan het Hijkerveld en een vestiging aan de Schere in het brede schoolgebouw „De Wereld op Zuid".

In beide vestigingen van de Toermalijn zijn de groepen 1 tot en met 8 aanwezig. Daarnaast herbergt elke vestiging een peuterspeelzaal waarmee de Toermalijn nauw samenwerkt en waardoor uw kind vanaf zijn of haar tweede jaar op school terecht kan.

De Toermalijn is een openbare ‘brede' school met gedegen onderwijs, duidelijke regels en afspraken.
Openbaar houdt in dat u, ongeacht uw godsdienst of levensbeschouwing, uw kind kunt inschrijven.
Het woordje ‘brede' geeft aan dat de school naast het dagelijkse lesprogramma extra activiteiten aanbiedt om de kinderen de kans te geven zich nog verder (breder) te ontwikkelen. Dit alles maakt de school een levendige plaats waar kinderen en volwassenen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren net zoals in de gehele maatschappij om ons heen.

Deel deze pagina

Like ons op Facebook

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries