Peuter school Toermalijntje 2 is gevestigd bij een basisschool. De locatie ligt in de Zuidwijk. De stichting waarvan Toermalijntje 2 deel uitmaakt heeft ook op andere locaties buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. Deze peuterspeelzaal werkt met een voor en vroegschools educatieprogramma (vve).

Deel deze pagina

Like ons op Facebook

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries