RVKO en Christophoor

De Christophoor is één van de 57 scholen van de RVKO. De Rotterdamse vereniging voor Katholiek Onderwijs.

Bij ons op school zitten kinderen uit allerlei culturen en godsdiensten; we willen een respectvolle, open ontmoeting met elkaar waarin aandacht is voor de eigenheid van ieders achtergrond. We werken vanuit de Christelijke traditie, hierbinnen is een diversiteit aan denken mogelijk.

De waarden van de RVKO, verwoordt in het beleidsplan:  verwondering, respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid, vertrouwen en eigenheid zijn op school terug te vinden in de manier hoe we met de kinderen en met elkaar omgaan.

Daarnaast geven wij extra aandacht aan de Christelijke feesten en werken wij met de levensbeschouwelijke methode Hemel & Aarde.

Voor meer informatie over de RVKO verwijzen wij u naar de website van de RVKO.
De Christophoor

KANSRIJK DOOR VERTROUWEN

Wij zijn een school die een eigen, herkenbare plaats inneemt in de buurt. De school staat niet op zich. We maken deel uit van De Wereld op Zuid en werken samen met verschillende organisaties en instanties op wijkniveau en stedelijk niveau.

Onderwijs maakt een belangrijk deel uit van de ontwikkeling van een kind, maar wij bieden meer aan kinderen en hun ouders.

Deel deze pagina

Like ons op Facebook

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries