‘Tijdens de bouw werd ik steeds nieuwsgieriger en ik heb ook wel eens door de ramen staan gluren. Maar nu eenmaal binnen….. je weet niet wat je ziet’, is de enthousiaste reactie van een van de bewoners op de Burenavond op 23 maart 2009 van de Wereld op Zuid.

Meer dan zestig bewoners gaven gehoor aan de uitnodiging van de Wereld op Zuid om naar de burenavond te komen. Een avond voor de omwoners om kennis te maken met het gebouw en haar bewoners. Behalve voor de kinderen van Zuidwijk is de Wereld op Zuid ook een mooie voorziening voor de buurt. Dat is ook de reden dat op deze burenavond de bewoners gevraagd is om hun wensen of ideeën  in de ideeënbus te doen. En ideeën waren er zoals gym voor ouderen, een computercursus en één van de bewoners liet weten wel voorleesoma te willen worden. Op deze bijzondere en gezellige avond mocht de Wereld op Zuid ook nog een cadeau ontvangen. De heer Griffioen overhandigde een cadeau namens de buurtgroep Kampen vanuit het participatiebudget van Vestia. Dit cadeau bestaande uit een vlaggenmast, vlag en  wimpel werd overhandigd aan de voorzitter van het managementteam. Hij vroeg vervolgens de heer Griffioen om vlaggenmeester van de Wereld op Zuid te worden. Gelukkig bleek hij bereid om deze taak op zich te nemen en werd hiermee de eerste buur die zich vrijwillig voor de Wereld op Zuid inzet.

Deel deze pagina

Like ons op Facebook

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries